cobeng

[Kelantan], [bahasa percakapan] kemaluan kanak-kanak perempuan.

berkongsi