clila

~-clili [Jawa], [bahasa percakapan] malu-malu dengan melihat-lihat ke kiri dan ke kanan.

berkongsi