cit I

bunyi seperti bunyi anak burung dan lain-lain.

berkongsi