cis II

senapang ~ [bahasa percakapan] senapang yang menggunakan patrum kecil.

berkongsi