cir

[kata seru] kata untuk mengejek (menghina dan lain-lain).

berkongsi