ci III

[seruan]

1. [Kedah] kata untuk memanggil gajah;

2. [Kelantan] kata untuk menyuruh lembu (kerbau) berjalan dan lain-lain.

berkongsi