CIA

kep Central Intelligence Agency (Agensi Perisik Pusat, iaitu agensi Amerika Syarikat yang tugasnya ialah mendapatkan dan mengumpulkan maklumat rahsia terutamanya yang berkaitan dengan keselamatan negara).

berkongsi