ceria II

ucapan (kata-kata) tertentu (sebagai jampi) yang dibaca sewaktu menabalkan raja, kata-kata yang merupakan adat kebiasaan yang diucapkan kepada raja (sebagai menyatakan kesetiaan).

berkongsi