cerek III

[Kelantan] sejenis alat bunyi-bunyian dalam permainan makyung (menora).

berkongsi