cerek IV

[Kelantan];

hujan ~ hujan rintik-rintik (renyai-renyai).

berkongsi