cerdas

1. sempurna akal (untuk berfikir, mengerti, dan lain-lain), cerdik, pandai, pintar:
manusia ialah binatang yang ~ sekali;
rakyat memerlukan pimpinan yang ~;

2. sempurna pertumbuhan (perkembangan) badannya (seperti sihat, tangkas, dan lain-lain):
sukan itu menjadikan tubuh ~;

mencerdaskan menyebabkan cerdas:
usaha itu dilancarkan untuk ~ penduduk luar bandar yang terkebelakang;
sukan itu dapat ~ tubuh
;

kecerdasan kesempurnaan akal (untuk berfikir, mengerti, dan lain-lain seperti kepandaian, kepintaran, kecerdikan).

berkongsi