cera

[Kelantan] kurang sedap untuk dimakan, kurang masak (empuk dan lain-lain).

berkongsi