cerabah

tidak elok dipandang (tidak kemas, kasar, dan lain-lain), ceroboh.

berkongsi