cepu

1. sejenis cembul untuk tempat tembakau dan lain-lain (dibuat daripada perak, kayu, dan lain-lain);

2. sejenis kotak daripada mengkuang dan lain-lain (untuk membawa makanan, pakaian, dan lain-lain);
~ debunga bahagian stamen yang mengandungi debunga, anter;
bagai ~ dengan tudungnya (peribahasa) sesuai benar (cocok sekali).

berkongsi