ceporah

[Kelantan] kotor pada mulut (seperti berlumur lumpur dan lain-lain).

berkongsi