cepol

[Jawa] tercabut, terbantun (barang yang melekat dan lain-lain), rosak;

mencepol
1. menumbuk (kepala dan lain-lain);

2. menarik dengan paksa.

berkongsi