cepeh

terjuntai ke bawah (berkenaan (dengan) tanduk).

berkongsi