cengkelong

[Jawa];

mencengkelong mengurangi (wang dan lain-lain).

berkongsi