cengkeling

bersilang serta bertindih kaki atau tangan;
~ bagai ular dipukul (peribahasa) bengkang-bengkok (berbelit-belit);

sengkeling.

berkongsi