cengkau I

mencengkau mengambil (memegang) dengan tangan (cakar);

= cekau.

berkongsi