cendekel

cendeker (cendkr) lokek (suka mengenakan atau merugikan orang lain).

berkongsi