cenangga

(Sanskrit) cacat pada tubuh sejak dilahirkan lagi.

berkongsi