cempera

[arkaik];

bercempera berpecah belah ke sana sini, bertempiaran, bercerai-berai:
orang-orang berjudi itu pun ~ lari;
mereka akan lari ~ setelah mendapat bahagian masing-masing.

berkongsi