cemoyang

[Perak];

bercemoyang
1. berbunyi bising (seperti bunyi anak ayam dan lain-lain);

2. (berkenaan (dengan) anak dan lain-lain) banyak atau ramai bilangannya:
anak ~.

berkongsi