cemat II

semat atau pin untuk mencantumkan dua bahagian daripada sesuatu alat dan lain-lain.

berkongsi