cemat I

sauh ~ sauh terbang (sauh yang dilemparkan untuk menarik sesuatu seperti perahu dan lain-lain);
tali ~ tali penarik perahu dan lain-lain;

mencemat menarik pukat (perahu dan lain-lain) dengan tali yang diikatkan padanya:
mereka bergilir-gilir ~ pukat tarik itu ke darat.

berkongsi