celutak

[Jawa] gemar makan barang yang tidak patut dimakan.

berkongsi