celoteng

[Kelantan] kotor (kerana terkena lumpur dan lain-lain).

berkongsi