cekuk II

ubat yang dimasukkan ke dalam mulut dengan paksa;

mencekuk memberi minum ubat dengan paksa;

mencekukkan memasukkan ubat ke dalam mulut dengan paksa:
ibu ~ ubat air ke dalam mulut Hasnah.

berkongsi