cekuk I

~-cekik
a) tercekik-cekik (seperti orang lemas);
b) bercekik-cekikan;

mencekuk menekan (leher dan lain-lain).

berkongsi