cekera

[Kelantan] mengagak:
bolehkah awak ~ berapa ramai penduduk di sini?

berkongsi