cekat

cekatan;

cekatan pantas bekerja (mengerti dan lain-lain), cekap membuat sesuatu:
ia bekerja mengayun cangkulnya penuh ~;
mereka itu ~ sekali melakukan kewajibannya;

kecekatan kepantasan, kecepatan, kecekapan (melakukan sesuatu).

berkongsi