cecak I

belang kecil-kecil atau bintik-bintik:
~-~ hitam putih pada bajunya.

berkongsi