cebak

mencebak menggali (tanah, barang galian):
~ tanah;
~ timah;

cebakan
1. galian;

2. barang apa yang dicebak, barang galian.

berkongsi