cas IV

[Kedah], [Pulau Pinang] galak dan gelitak (berkenaan (dengan) perempuan).

berkongsi