capcai

C
1. sejenis makanan Cina (sayur dan lain-lain);

2. [bahasa percakapan] campur aduk.

berkongsi