canggung II

dahan atau batang kayu mati yang timbul tenggelam di air;
bagai kera dapat ~ (peribahasa) tidak renggang-renggang dari tempat menerima pertolongan.

berkongsi