canggung I

1. kurang biasa atau kurang senang menggunakan (melakukan) sesuatu, kekok, kaku, janggal:
dari kecil lagi dia diajar menari, sebab itulah apabila dia menari, tidak ~ nampaknya;

2. berasa kurang senang (tidak bebas), segan-segan atau malu-malu (kerana tidak biasa bercampur atau tidak tahu adat resam orang):
anak raja itu terasa serba kekok dan ~, tidak tahu apa yang hendak dibuatnya;

3. kurang elok atau sempurna (pada pandangan atau pendengaran), tidak kena pada tempatnya, agak janggal:
bahasa karangannya begitu ~ hingga tidak dapat disiarkan;
kenalanku ada yang cantik dan tidak akan ~ jadi isterimu;

4. serba kekurangan (berkenaan (dengan) kehidupan, pengetahuan, dan lain-lain):
bagaimana aku dapat hidup senang, kalau serba ~ seperti ini;

5. = tercanggung [Minangkabau]
a) berasa sepi (kerana tidak berteman dan lain-lain);
b) kurang senang (kecewa dan lain-lain):
hendaklah diusahakan supaya pembeli jangan ~;
~ bagai antan dicungkilkan duri
(peribahasa) perbuatan yang bukan-bukan, tidak kena pada tempatnya;

kecanggungan
1. perihal canggung (kekok, kaku, janggal), kekekokan, kekakuan, kejanggalan;

2. perihal canggung (segan-segan atau malu-malu):
~nya jelas pada gerak-gerinya;

3. perihal canggung (kurang elok atau sempurna pada pandangan atau pendengaran):
~ bahasanya memperlihatkan kecetekan pengetahuannya tentang tatabahasa bahasa Melayu.

berkongsi