candu

1. sejenis bahan yang disediakan daripada biji bunga popi (boleh digunakan secara terkawal untuk menghilangkan rasa sakit atau menyebabkan tidur tetapi berbahaya apabila digunakan secara tidak terkawal sebagai dadah untuk mengkhayalkan diri dan sebagainya);
~ mentah candu yang belum dimasak atau diproses sehingga sedia untuk digunakan;

2. = ~ rokok cecair yang pekat hitam yang keluar dari rokok atau lubang paip yang dihisap;

3. = mencandu ketagih (suka, gemar) akan sesuatu:
apabila sudah termula, payah hendak meninggalkan ~ rokok ini;
sejak orang ~ merantau ini, hidup berfamili cara dahulu menjadi rosak binasa;
seperti orang pemakan ~, dengan ~ sampai mati (peribahasa) sesuatu kebiasaan itu payah hendak dihentikan;

mencandu
1. seperti candu (lekat-lekat);

2. ada candunya:
paipnya tak pernah dibersihkan hingga ~;

mencandui
1. menjadikan ketagih (gemar, asyik):
kalau saya tidak dicandui oleh keinginan untuk jadi wartawan, tentulah saya tidak lekas-lekas meninggalkan bangku sekolah;

2. meracuni, memperdayakan, menipu:
bukan maksud kami hendak ~ rakyat;

kecanduan ketagihan:
lagu Mera Bolbol telah menjadi lagu pujaan mereka yang ~ filem-filem Hindustan;

pencandu
1. penghisap candu;

2. [kiasan] penggemar, peminat.

berkongsi