calui

[Cina] [bahasa percakapan] makan duit, makan suap.

berkongsi