cah

[seruan]

1. kata untuk menyatakan perasaan tidak suka (menghina, mengejek, dan lain-lain);

2. kata untuk menggertak kerbau (supaya lebih cepat berjalan).

berkongsi