cagut

patuk, catuk, pagut;

mencagut mematuk, mencatuk, memagut.

berkongsi