cagak II

mencagak
1. menopang, menahan dengan cagak;

2. menunjang, menyokong;

3. kelihatan jelas di mata kerana tegak (mencuar dan lain-lain);

4. tangkas pergerakan badan dan petah berkata-kata;

mencagakkan menanam pancang di tanah, memancangkan;

tercagak terpancang.

berkongsi