cacat

kekurangan atau keadaan kurang sempurna (lengkap, baik) pada badan (benda, perbuatan, akhlak, batin, dan lain-lain), cela;
barang ini ~ sedikit rosak (kurang elok) sedikit;
apa ~nya kalau kita menjemput dia apa buruknya (malunya, ruginya, celanya) kalau menjemput dia;
~nya sedikit, lampu di situ agak terang sayang lampu di situ agak terang;
~ akal tidak waras;
~ anggota cacat pada anggota (seperti tidak bertangan dan lain-lain);
~ cedera (cela, cida) bermacam-macam cacat;

bercacat mempunyai cacat, bercela;

mencacat mengatakan keburukan seseorang atau sesuatu, mencela:
bangsa Melayu tidak dicacat dan dibencinya;

mencacati
1. menyebabkan sesuatu cacat, melukai (merosakkan dan sebagainya):
jangan dicacati pokok kayu di perkarangan itu;

2. mencabul, menodai:
~ nama baiknya sendiri;
~ undang-undang
melanggar undang-undang;

mencacatkan menjadikan atau menyebabkan cacat:
rokok juga boleh ~ bayi;

tercacat tercela;

cacatan celaan, kecaman, kritik:
jika mendapati apa-apa perkara yang tidak munasabah dalam cerita ini, janganlah hendaknya menjadi ~;

kecacatan perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kurang sempurna, kekurangan atau keadaan (yang menjejaskan sesuatu):
~ ini tidak zahir pada mata ramai kerana Sulung sangat pandai melindungkan kekurangannya;
~ pada anggotanya tidak sedikit pun menghalangnya mencapai cita-citanya;
~ sembahyang fardu yang tidak disengajakan, kerana lupa, rosak bacaan, dan lain-lain;

pencacat orang yang suka mencacat(i), pencela, pencerca.

berkongsi