cacah II

sejenis tumbuhan (pokok), lempoyan, Stereospermum fimbriatum.

berkongsi