buta huruf

tidak pandai membaca dan menulis;

kebutahurufan perihal (keadaan) tidak boleh membaca dan menulis.

berkongsi