busut

1. tanah yang melonggok sptbukit tetapi lebih rendah, bukit kecil:
ia beredarlah dari situ lalu pergi duduk di atas sebuah ~;

2. sarang anai-anai yang merupakan bukit kecil:
~ semut;
~ betina
busut yang besar dan bulat;
~ jantan busut kecil dan lancap;

membusut menjadi seperti busut:
kerak nasi ~ jantan.

berkongsi