bunut I

= ~ paya sejenis tumbuhan (pokok), Pternandra coerulescens.

berkongsi