bunuh

~ diri mengambil nyawa sendiri dengan sengaja;
hukum ~ hukum mati (dengan dipancung, digantung, ditembak, dan lain-lain);

berbunuhan, berbunuh-bunuhan, bersibunuhan ark, bunuh-membunuh mati-mematikan (sesama sendiri), saling membunuh (mematikan):
pada zaman dahulu, masing-masing berperangan dan ~;

membunuh
1. mematikan, menghilangkan nyawa:
dia dituduh ~ kawannya;

2. memadamkan (api, tulisan, dan lain-lain), menghapuskan (sesuatu), melupuntukan:
sebelum dapat dibunuh, api telah menjalar ke sekeliling rumah;
ia ~ perkataan yang telah ditulisnya;
Tuan Hess ~ maksud Encik Ramli;
sikap begini akan ~ keyakinan diri anak-anak itu sendiri;

3. menutup (menampal) tempat yang bocor;

terbunuh mati (akibat kemalangan, dibunuh, dan sebagainya);

bunuhan
1. (orang dan lain-lain) yang dibunuh;

2. bahagian lukah yang di belakang (di dalam sekali) tempat ikan tertangkap (terperangkap);

pembunuhan perbuatan membunuh;

pembunuh
1. orang yang membunuh;

2. alat atau sesuatu yang digunakan untuk membunuh:
ubat ~ serangga;
~ bersiri
orang yang membunuh beberapa orang, seorang demi seorang dalam kejadian yang berurutan.

berkongsi