bulukan

[Jakarta] sudah bercendawan (benda yang telah lama disimpan).

berkongsi